FÖRETAG &
INDUSTRI

Unsplashed background img 2

Företag och Industri

Vi servar idag över fyrahundra företagskunder och erbjuder ett brett sortiment av tjänster och olika kärl- och containerlösningar.

Konventionellt avfall

Tillsammans med er går vi igenom er verksamhet för att komma fram till vad ni behöver för antal och typ av kärl för att kunna ta hand om det avfall som uppstår hos er.
Vi diskuterar oss fram till vilken hämtningsfrekvens det skall vara på de olika kärlen. När det gäller tömning av kärl så tömmer vi ”sulokärlen” på slinga, dvs vi kommer till er och tömmer med fasta intervall.

När det gäller containrar kan man välja mellan fast intervall eller att ni har den på budning, dvs ni ringer oss när det är dags att tömma containern.

Farligt avfall

Tillsammans med er går vi igenom vilka typer av farligt avfall som uppstår hos er. Vi erbjuder er specialanpassade kärl, (godkända för förvaring och transport av farligt avfall) som vi ställer ut på lämpligt ställe hos er. Vi anpassar storlek och antal kärl så att vi kan minimera antalet hämtningar hos er.
Varje år sammanställer vi statistik över vilket farligt avfall vi hämtat hos er och i vilka kvantiteter.Statistiken sänds över till er i god tid innan miljörapporten skall vara inlämnad den 31 mars.

Vi har erbjuder oss att kostnadsfritt utbilda all er personal i konsten att sortera era restprodukter och avfall.

Kontakta oss på 0498 642 550