BYGG / RIV

Bygg och Riv

Vi servar idag över fyrahundra företagskunder och erbjuder ett brett sortiment av tjänster och olika kärl- och containerlösningar.

Bygg och Rivningsavfall

Inför bygget eller rivningen går vi tillsammans med er igenom vilket avfall som kommer att uppstå under bygget/rivningen och vilka kärl och containers/flak ni behöver för att få er återvinning så smidig som möjligt.

Vill eller kan ni inte sortera på bygget erbjuder vi oss att göra det för er. Vi ställer då ut minimalt med containers och sköter sedan sorteringen.

Farligt avfall

Tillsammans med er går vi igenom vilka typer av farligt avfall eventuellt uppstår vid bygget eller rivningen. Vi erbjuder er specialanpassade kärl, (godkända för förvaring och transport av farligt avfall) som vi ställer ut på lämpligt ställe hos er. Vi anpassar storlek och antal kärl så att vi kan minimera antalet hämtningar hos er.
Efter varje bygge eller rivning sammanställer vi statistik över vilket farligt avfall vi hämtat hos er och i vilka kvantiteter.

Kontakta oss på 0498 642 550