GRINDHÄMTNING

Unsplashed background img 2

Grindhämtning

I samarbete med:


Tjänsten vänder sig till er privatpersoner i Visby som bor i villor, utanför ringmuren, och som vill ha ert källsorterade material hämtat vid grinden.
Istället för att ni kör till återvinningsstationen kommer vi och hämtar hos er.
Ni får tid över till annat samtidigt som ni bidrar till miljönyttan genom att inte behöva köra till återvinningsstationen.

Visste ni att bara Regions Gotlands återvinningsstation på Törnekvior tar emot mellan 500 och 600 bilar per dag under lågsäsong och mellan 1000 och 1200 bilar per dag under högsäsong. Rekordet bilar på en dag är över 1500 bilar.

Vi erbjuder oss att hämta följande sex återvinningsfraktioner;
Ofärgat o Färgat Glas, Pappersförpackningar/Kartong, Plastförpackningar, Metallförpackningar och Tidningar/Trycksaker. (När det gäller glaset så sorterar vi det vid hämtningstillfället)

Enkelt rakt igenom
Ni anmäler till oss på telefon 0498 64 25 50
- Vi levererar fem stycken källsorteringskassar hem till er, dessa får ni av oss. Samtidigt som vi levererar kassarna får ni en källsorteringsguide.

Vi hämtar på fasta dagar, antingen varje vecka eller varannan vecka beroende på ert behov
- Ni ställer ut era källsorteringskassar, vi tömmer dem och lämnar kassarna kvar
- Kassarna skall stå ute senast kl 08.00 på hämtningsdagen
- Dagen innan det är dags för hämtning får ni ett SMS av oss som en påminnelse


Priser
Hämtning varje vecka kostar 250 kr per månad inklusive moms

Hämtning varannan vecka kostar 190 kr per månad inklusive moms

- Är ni tre eller fler i hushållet rekommenderar vi hämtning varje vecka, speciellt om ni har barn/ungdomar hemma
- Vi fakturerar er en gång per månad.
- Vi vill helst skicka fakturor via mail, vill ni ha faktura via vanlig post lägger vi på en administrativ avgift om 25 kronor per faktura


Sorteringsguide
Klicka HÄR

Frågor och svar

 • Betalning, hur fungerar det?

  Som kund kan du välja att antingen få en pappersfaktura skickad till dig varje månad eller via e-post för att minimera miljöpåverkan. För pappersfaktura tillkommer 25 kr i faktureringsavgift.

 • Behöver vi vara hemma när i kommer?

  Nej, du behöver inte vara hemma när vi kommer. Se bara till att kassarna är utställda och lättillgängliga för våra chaufförer.

 • Om jag är bortrest, vad händer då?

  Meddela oss minst fem arbetsdagar innan hämtningsdag via kundtjänst på telefon 0498 64 25 50 så ställer vi in din hämtning och du blir ej debiterad.

 • Om jag glömmer ställa ut mina kassar, vad händer då?

  Om du glömt ställa ut dina kassar får du vänta tills nästa upphämtningstillfälle.

 • Hur lång bindningstid har jag som kund?

  Du kan säga upp din prenumeration när du vill. Kontakta vår kundtjänst på 0498 64 25 50. Vi fakturerar innevarande månad.

 • Jag har inte plats till mina återvinningskassar

  Vi har ett antal sulo-kärl till försäljning, kanske passar det er bättre?

Vart tar avfallet vägen?

 • Glas

  Det insamlade glaset lagras på vår anläggning i Visby i avvaktan på transport till fastlandet. Under 2015 samlade Gotland Recycling in ca 2 000 ton glas. Gotland Recycling har ett avtal med Svensk Glasåtervinning (SGÅ) dit vi skickar glaset.

  SGÅ tar emot glasförpackningar från hela Sverige i sin anläggning i Hammar där de sorterar, krossar och förädlar det gamla glaset till en ny glasråvara.

 • Tidningar, Papper och Trycksaker

  Det insamlade materialet omlastas vid vår anläggning i Visby och transporteras till fastlandet. Gotland Recycling har ett avtal med Pressretur AB som ägs av de tre pappersproducenterna Holmen, SCA och Stora Enso. Gotland Recycling transporterar det insamlade materialet till något av de pappersbruk som ägs av företagen nämnda ovan.
  Materialet blir till ny pappersråvara.

 • Wellpapp och Pappersförpackningar, Plastförpackningar och Metallförpackningar

  Det insamlade materialet komprimeras till balar vid vår anläggning i Visby. Respektive material transporteras till olika anläggningar på fastlandet. Gotland Recycling AB har avtal med Förpacknings och Tidningsinsamlingen (FTI) som inom ramen för producentansvaret ansvarar för återvinningen av förpackningar. Förpackningarna blir ny råvara.


  Under 2016 återvanns över 11 000 ton material genom Gotland Recyclings försorg.