BUTIKER

Butiker

Tillsammans med er planerar vi antal kärl, vilka återvinningsmaterial ni vill ha och med vilken frekvens vi skall tömma kärlen.

Vi erbjuder hämtning/tömning av Plast- och Pappersförpackningar, Tidningar/Tidskrifter och Metallförpackningar med en frekvens som ni bestämmer, dock max en gång per vecka.
Har ni egna kärl eller containers använder vi dem, annars erbjuder vi både försäljning och uthyrning av kärl och containers.

Vi erbjuder oss även att ta hand om ert farliga avfall som uppstår i butiken, exempelvis, toners, oljor, batterier, ljuskällor. Vi börjar med en gemensam genomgång av vilka typer av farligt avfall som uppstår hos just er.
Vi ställer ut specialkärl,godkända för att hantera farligt avfall, och vi kommer överens om en lämplig hämtningsfrekvens alternativt att ni kontaktar oss när det är dags att tömma kärlen.

Kontakta oss på 0498 642 550